W sprawie zatwierdzenia statutów: Stowarzyszeni...

CAHJP Code: 
HM3/1298.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutów: Stowarzyszenia "Theodor Herzl" w Krzywczu, Towarzystwo ku kształceniu żydowskich młodocianych robotników i handłowców "Jugend" w Brodach, Towarzystwa "Safa Brura" w Nowym Sączu, Bursztynie, Borszczowie i Grzymałowie; Stowarzyszenia "Tikwat Syon" w Ottynii, Stowarzyszenia "Talmud Thora" w Łancucie, Stowarzyszenia młodzieży żydowskiej "Bnej Zion" w Peczeniżynie, Stowarzyszenia izraelickiego "Jad Charuzim hagdola" w Bursztynie, Towarzystwa "Hadasa" w Boryslawiu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
105
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.255
Site collections: