Sprawozdania z działalności żydowskich stowarzy...

CAHJP Code: 
HM2/8652.1
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny. m. Stanisławów
Original name: 

Sprawozdania z działalności żydowskich stowarzyszeń harcerskich w miejscowościach: Horodenka, Skole, Śniatyn, Turka, Bohorodczany, Nadwórna, Kołomyja, Tłumacz, Otynia, Kałusz, Stanisławów, Żydaczów, Kosów, Kuty, Rohatyn, Dolina, Stryj. Statuty.

Date of item:

from: 
1929
Size: 
91
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.682