קול מהיכל ד': קונטרס שני, והוא כולל עשרת הדברות של הרב הידוע [...], אגודת בעלי בתים דשלשה ארצות סלאוואקיי, רומעניען, אונגארן, [רומ

Title: 
קול מהיכל ד': קונטרס שני, והוא כולל עשרת הדברות של הרב הידוע [...], אגודת בעלי בתים דשלשה ארצות סלאוואקיי, רומעניען, אונגארן, [רומניה] תרפ"ח
Publishing place: 
[רומניה]
Date: 
1928
Publication Language: 
Remarks: 

On the dispute between Rabbi Chaim Elazar Spira and Belz hasids