קול מהיכל ד': קונטרס שני, והוא כולל עשרת הדברות של הרב הידוע [...], אגודת בעלי בתים דשלשה ארצות סלאוואקיי, רומעניען, אונגארן, [רומ

כותרת: 
קול מהיכל ד': קונטרס שני, והוא כולל עשרת הדברות של הרב הידוע [...], אגודת בעלי בתים דשלשה ארצות סלאוואקיי, רומעניען, אונגארן, [רומניה] תרפ"ח
מקום פרסום: 
[רומניה]
תאריך: 
1928
שפה: 
הערות: 

על המחלוקת ‫בין הרב חיים אלעזר שפירא וחסידי בלז