עמוד האמת: האדמו"ר הרה"ק 'אביר יעקב' מסדיגרה זיע"א (במלאת שנה לפטירתו י"א טבת תשכ"ב')

Author: 
שפיגל, ישראל
Title: 
עמוד האמת: האדמו"ר הרה"ק 'אביר יעקב' מסדיגרה זיע"א (במלאת שנה לפטירתו י"א טבת תשכ"ב')
Published in: 
שפיגל, ישראל, על צדיקים ועל חסידים לבית רוז'ין: אסופת מאמרים לרשימות לדרך המלכות של חסידות רוז'ין, א, מהדורה שנייה מתוקנת, כסלו תשע"א, 295—302
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2010
Publication Language: 
Remarks: 

First edition - 2010
First appeared in:
המודיע, טבת תשכ"ב