אמת ליעקב': תורות האדמו"ר הזקן מסדיגורה זיע"א

Author: 
שפיגל, ישראל
Title: 
אמת ליעקב': תורות האדמו"ר הזקן מסדיגורה זיע"א
Published in: 
שפיגל, ישראל, ''אמת ליעקב': תורות האדמו"ר הזקן מסדיגורה זיע"א', הנ"ל, על צדיקים ועל חסידים לבית רוז'ין: אסופת מאמרים לרשימות לדרך המלכות של חסידות רוז'ין, א, מהדורה שנייה מתוקנת, ירושלים, 87—94:
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2010
Publication Language: