דברי חפץ מפנקסי הקהל בקראקא: לקורות ישראל בפולניא בכלל ובקראקא בפרט

Author: 
וטשטיין, פייבל הירש
Publication title: 
דברי חפץ מפנקסי הקהל בקראקא: לקורות ישראל בפולניא בכלל ובקראקא בפרט
Source published in: 
מאסף, 1902, חלק א, 7—78.
Publishing place: 
סט. פטרבורג
Date: 
1902
Publication Language: 
Community: