שם ושארית: אבן בחן למצבת אבן אשר נמצאה בבית מועד לכל-חי בק"ק פרעמישלא בגליציון מראשתי גאון וחסיד מפורסם, ועל הפתוח חרות: נטמן אסרו

Author: 
כהן-צדק, יוסף
Publication title: 
שם ושארית: אבן בחן למצבת אבן אשר נמצאה בבית מועד לכל-חי בק"ק פרעמישלא בגליציון מראשתי גאון וחסיד מפורסם, ועל הפתוח חרות: נטמן אסרו חג פסח שנת י"ב לפ"ק, עם לוית חן תולדות הגאון הפוסק בעל מטה משה זצ"ל, וחקירות ודרישות על אדות זמני 'שנים עשר קדושי פרעמישלא' נבג"מ
Publishing place: 
קרקוב
Date: 
1895
Publication Language: 
Remarks: 

Granted two more printings (details – in the comment in Hebrew)

Community: