Powstanie pierwszych żydowskich zakładów dla sierot w Galicji

Author: 
Łapot, Mirosław
Publication title: 
Powstanie pierwszych żydowskich zakładów dla sierot w Galicji
Source published in: 
Pękowska Marzena (red.), Z dziejów oświaty na ziemiach polskich w XIX i XX wieku; studia i szkice, 241-261.
Publisher: 
Wszechnica Świętokrzyska
Publishing place: 
Kielce
Date: 
2007
Publication Language: 
Remarks: 

The First Jewish Orphanages in Galicia]