תופעות של מאגיה ודימונולוגיה באספקלריה הסאטירית של משכילי גאליציה

Author: 
ורסס, שמואל
Publication title: 
תופעות של מאגיה ודימונולוגיה באספקלריה הסאטירית של משכילי גאליציה
Source published in: 
מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, 17 (1995), 33—62.
Publisher: 
האוניברסיטה העברית
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1995
Remarks: 

Chapters 1-8 (33-50) refer to Judah Leib Mieses and to his book 'Kin'at ha'Emet'; Chapters 9-12 (50-62) refer to Isaac Erter and his satires.