מן המלך המשיח ועד למלך בשר ודם: עיונים ברומאן ההיסטורי העברי במאה העשרים

Author: 
שנפלד, רות
Publication title: 
מן המלך המשיח ועד למלך בשר ודם: עיונים ברומאן ההיסטורי העברי במאה העשרים
Publisher: 
פפירוס, בית ההוצאה לאור באוניברסיטת תל-אביב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1986
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including the next segments:
'The turn of the late 1920's' (30-33) - about a wave of historical fiction, such as works of Jacob Horowitz, Asher Barash (30-31), Shmuel Yosef Agnon (32).
'The echos of the Holocaust in the historical fiction' (33-42) - with references to the tales of Barash (33-36) and Harry Sackler (36-39);
Segments on 'Sefer Or Zarua' to Horowitz (114-118, 127-131), and more - 53,81.
And so references to Nachman Krochmal (12-13, 48-49).
Based on the PhD thesis, The Hebrew University, Jerusalem 1981.