תנועה בעידן של תמורה: פרק בראשית המזרחי בפולין

Author: 
רובינשטיין, אברהם
Publication title: 
תנועה בעידן של תמורה: פרק בראשית המזרחי בפולין
Publisher: 
המכון לחקר הציונות הדתית, אוניברסיטת בר-אילן
Publishing place: 
רמת-גן – ירושלים
Date: 
1981
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including references to Galician Jewry in World War I and in its end.