תנועה בעידן של תמורה: פרק בראשית המזרחי בפולין

מחבר: 
רובינשטיין, אברהם
כותרת הפרסום: 
תנועה בעידן של תמורה: פרק בראשית המזרחי בפולין
מוציא לאור: 
המכון לחקר הציונות הדתית, אוניברסיטת בר-אילן
מקום פרסום: 
רמת-גן – ירושלים
תאריך: 
1981
שפה: 
הערות: 

כולל התייחסויות ליהדות גליציה במלחמת העולם הראשונה ובסיומה.