הזרמים החדשים של הספרות העברית הצעירה: ציור ספרותי

Author: 
קלוזנר, יוסף
Publication title: 
הזרמים החדשים של הספרות העברית הצעירה: ציור ספרותי
Publisher: 
עבריה
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1907
Publication Language: 
Remarks: 

Including referencesto David Neumark (44-46),and references of Marcus (Mordecai) Ehrenpreis and Osias (Joshua) Thon (34).