תולדות ה'קהל' הגליצי

Author: 
גלבר, נתן מיכאל
Publication title: 
תולדות ה'קהל' הגליצי
Source published in: 
סנונית, ירחון לעניני החיים, לספרות ומדע, שנה 1, חוברת ו-ז, חשוון תרע"ב, 1911, 88—93.
Publishing place: 
לבוב
Date: 
1911
Publication Language: 
Remarks: 

On developments from the beginning of the Austrian period, from - 91