לתולדות הספרות העברית החדשה בפולין ורוסיא בשנות המאה התשע עשרה לספה"נ, מבוא כללי, פרק ראשון, ההשכלה בגליציה

Author: 
וייסברג, מאיר
Publication title: 
לתולדות הספרות העברית החדשה בפולין ורוסיא בשנות המאה התשע עשרה לספה"נ, מבוא כללי, פרק ראשון, ההשכלה בגליציה
Source published in: 
ממזרח וממערב, שנה 1, חוברות: ב' (תרנ"ה), 37—46; ג' (תרנ"ו), 30—44.
Publishing place: 
וינה
Date: 
1895
Publication Language: 
Remarks: 

Dedicated to describing the situation of the Jews of Galicia, economic, social and specifically the Hebrew literature and its creators, both in the field of Torah, including reference to Rabbi Jacob Jolles, and in the field of the Haskalah including references to Joseph Perl (37-38, 45), Nachman Krochmal (38, 45), Solomon Judah Rapoport (38, 45-46), and Herz Homberg (45), and in the second part, to Perl (32, 35, 44), Isaac Erter (30-33, 35, 44), Rabbi Zevi Hirsch Chajes (32, 34), Rabbi Judah Leib Bernstein (34), Jacob Samuel Bick (36), Rapoport (36, 42, 44), Abraham Cohen (36), Yenta Wallerner (37), Max (Meir) Letteris (40, 41-42), Abraham Goldberg (41), Krochmal (41), Mordechai Strelisker (42), Abraham Natkes (42); as well as reference to Hebrew periodicals in Austria, especially 'Bikkurei Ha-Ittim' (mainly 39-44).