Koresondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem z...

CAHJP Code: 
HM3/1310.06
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Koresondencja z Radą szkolną i Przełożeństwem zboru izraelickiego w sprawie działalności I i II-ej izraelickich szkół ludowych we Lwowie z wykazem grona nauczycielskiego. Zawierają: rozpatrzenie spraw dyscyplinarnych uczniów; wiadomości o mianowanie praktykantów i kandydatów na stanowisko nauczycieli w szkołach żydowskich, również doniesenie o uzyskaniu D-ra filologji Henrika Biegeleisena na posadę dyrektora II-ej izraelickiej szkoły ludowej we Lwowie.
W sprawie znajdują się korespondencja, dotycząca przyznaczenia nauczycieli religji mojżeszowej i języka hebrajskiego w szkołach obecnych we Lwowie.

Date of item:

from: 
1884
  -  
to: 
1887
Size: 
128
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.2602
Site collections: