1. List Dyrekcji izraelickiej szkoły męskiej im...

CAHJP Code: 
HM2/8892.2
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

1. List Dyrekcji izraelickiej szkoły męskiej im. A. Kohna we Lwowie dot. terminu zakończenia bieżącego roku szkolnego 1910/11.2. Materiały dot. działalności szkoły żeńskiej im. Staszica we Lwowie.

Date of item:

from: 
1892
Size: 
108
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.4933