1.Materiały w sprawie założenia żydowskiego Ins...

CAHJP Code: 
HM2/8551.5
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

1.Materiały w sprawie założenia żydowskiego Instytutu teologicznego we Lwowie.2."Wschód", pismo poświęcone sprawom żydowstwa. 11.XI.1907.

Date of item:

from: 
1907
Size: 
108
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.2, д.1917-1919