Arkusze ewidencyjne i wykazy członków zarządów ...

CAHJP Code: 
HM2/9120.12
Collection name: 
Starostwo Powiatowe Stanisławowskie
Original name: 

Arkusze ewidencyjne i wykazy członków zarządów Żydowskich stowarzyszeń w miejsowościach: Łysiec, Halicz, Stanisławów, Czernejów.

Date of item:

from: 
1925
Size: 
264
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ив.-Франковск, ф.6, оп.1, д.157c