W sprawie powództwa Hersza Barona (kupiec w Kał...

CAHJP Code: 
HM3/1112.01
Collection name: 
Sąd powiatowy w Kałuszu
Original name: 

W sprawie powództwa Hersza Barona (kupiec w Kałuszu) przeciw Hermana Dreira, Mosesa Leiba Dreiera (kupcy w Czerteżu) i Mosesa Rozena (kupiec w Bołochowie) o ściągnięcie zadłużenia pieniężnego i sprzedażu wszelkiej ruchomości na rachunek umorzenia długu.

Date of item:

from: 
1912
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.94, оп.1, д.54