W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych:...

CAHJP Code: 
HM3/876.02
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawach udziełenia paszportów zagranicznych: 1. Charls, Erna (Estera) i Sosia Malter z dziećmi, Łysiec, do Ameryki (1927); świadectwa kwalifikacyjne; 2. Jakób Malter; Łysiec, do Ameryki (1921);3. Mark Meir Elo, Rosulna, do Argentyny (1928); świadectwa moralności i kwalifikacyjne;4. Jutta Margosches, nauczycielka, Bohorodczany, do Wiednia (1920), świadectwo kwalifikacyjne;5. Juda Margulis, Poclówka, do Argentyny (1926); świadectwo kwalifikacyjne;6. Nuchim Hersch Mauerüber, kupiec, Bohorodczany, do Rumunii, Czechoslowacji, Niemiec i Italji w sprawach handlowych (1922); świadectwo kwalifikacyjne;7. Herzel Menschenfreund, Rosulna, do Argentyny (1928); świadectwa moralności i kwalifikacyjne;8. Izak Menschenfreund, Sołotwina, do Niemiec (1928); świadectwa moralności i kwalifikacyjne;

Date of item:

from: 
1919
Size: 
124
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд.461, 462, 471, 473, 474, 478, 481, 484