1. Doniesienia o pogromach i incydentach antyse...

CAHJP Code: 
HM2/9491.2
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Doniesienia o pogromach i incydentach antysemickich w Kijowie, Elisawetgrodzie, Żmerińce, Wołoczyskach, Kamieńcu Podolskim i o przybyciu do Brodów, Podwołoczysk, Skałatu i Radziwiłłowa Żydów-ucieknierów z Kijowa, Berdyczowa i Żmerinki. 2. Sprawozdania o wystąpieniach antysemickich w Drohobyczu, Jarosławie i Lwowie. 3. Sprawozdania starostwa w Skałacie dot. sytuacji w Podwołoczyskach "z powodu napadów na Żydów w Rosji".

Date of item:

from: 
1881
Size: 
163
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.4, д.3101