W sprawie pozwania Skarbem Państwa dzierżawcy a...

CAHJP Code: 
HM3/895.07
Collection name: 
Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polski. Oddzial we Lwowie.
Original name: 

W sprawie pozwania Skarbem Państwa dzierżawcy apteki w Zborowie i w Podhajcach Natana Goldschlaga z powodu spłaty zaległości po pożyczce.

Date of item:

from: 
1926
Size: 
44
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.158, оп.2A, д.6
Site collections: 

W sprawie pozwania inżyniera Samuela Zingera Sk...

CAHJP Code: 
HM3/895.05
Collection name: 
Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polski. Oddzial we Lwowie.
Original name: 

W sprawie pozwania inżyniera Samuela Zingera Skarbem Państwa z powodu niemożliwości spłaty zaległości przez upadłość jego firmy.

Date of item:

from: 
1936
  -  
to: 
1938
Size: 
207
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.158, оп.1, д.1090
Site collections: 

W sprawie sporu między fabryką olejów mineralny...

CAHJP Code: 
HM3/895.01
Collection name: 
Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polski. Oddzial we Lwowie.
Original name: 

W sprawie sporu między fabryką olejów mineralnych "Polmin" we Lwowie a kupcem Pinkasem Kernem, wlaścicielem fabryki smarów w Przemyślu o zapłatę kwoty wekslowej w odpowiednim terminie.

Date of item:

from: 
1927
  -  
to: 
1932
Size: 
111
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.158, оп.1, д.765
Site collections: 

W sprawie kupcowej Feigi Renzelstein ze Stanisł...

CAHJP Code: 
HM3/894.05
Collection name: 
Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polski. Oddzial we Lwowie.
Original name: 

W sprawie kupcowej Feigi Renzelstein ze Stanisławowa przeciw Skarbowi państwa, którzy nieprawnie zrekwizował u nej 2 wagony parafiny.

Date of item:

from: 
1919
  -  
to: 
1920
Size: 
182
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.158, оп.1, д.225
Site collections: 

W sprawie udzielenia odroczenia i skrześlenia p...

CAHJP Code: 
HM3/894.04
Collection name: 
Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polski. Oddzial we Lwowie.
Original name: 

W sprawie udzielenia odroczenia i skrześlenia podatków z osób i z gmin majątkowych, między innymi z przemysłowców oleju i ropy naftowej w Gorlicy.

Date of item:

from: 
1919
Size: 
63
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.158, оп.1, д.205
Site collections: 

W sprawie działalności fundacji imienia Jakoba ...

CAHJP Code: 
HM3/894.01
Collection name: 
Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polski. Oddzial we Lwowie.
Original name: 

W sprawie działalności fundacji imienia Jakoba Strocha dla wspierania kupców, rzemieślników i przemysłowców wyznania mojżeszowego we Lwowie.

Date of item:

from: 
1919
  -  
to: 
1930
Size: 
145
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.158, оп.1, д.199
Site collections: 

W sprawie pozwolenia drukowania biletów wizytow...

CAHJP Code: 
HM3/893.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie pozwolenia drukowania biletów wizytowych, adresów na listach i innych drobnych pism właścicielom handlu papierowego, między innymi przemysłowcom żydowskim.

Date of item:

from: 
1861
  -  
to: 
1878
Size: 
48
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.146, оп.10, д.1341
Site collections: