לתולדות העתונות העברית בגליציה

כותרת הפרסום: 
לתולדות העתונות העברית בגליציה
מקור פורסם ב: 
הסולל, ג-ד (שבט-אדר תרצ"ג), 91—93)
מקום פרסום: 
לבוב
תאריך: 
1933
שפה: 
נושאים: 
הערות: 

על מכתבי שמעון מנחם לזר לזושא בק, 1920—1922