Księgi protokołów, z krótkimi zapisami spraw, d...

CAHJP Code: 
HM3/664.10
Collection name: 
Sąd grodzki Lwowski (Judicium castrense Leopolense)
Original name: 

Księgi protokołów, z krótkimi zapisami spraw, dotyczących Żydów z Lwowa, Łucka, Lublina, Jarosławia; zawierają podpisy wszystkich uczęstników sprawy.Regesty R39/I-6 (27).

Date of item:

from: 
1676
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.9, оп.1, д.245, extract

Starszi obu Gmin i synagog lwowskich zawierają ...

CAHJP Code: 
HM3/664.09
Collection name: 
Sąd grodzki Lwowski (Judicium castrense Leopolense)
Original name: 

Starszi obu Gmin i synagog lwowskich zawierają ugody z klasztorem oo. Dominikanów i R. L. kapitulą lwowską o wypożyczanie i zwrot pieniędzy; zawiera podpisy wszystkich uczęstników sprawy.Regesty R39/I-6 (27).

Date of item:

from: 
1673
Size: 
12
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.9, оп.1, д.244, extrakt

Księgi protokołów, z krótkimi zapisami spraw, d...

CAHJP Code: 
HM3/664.06
Original name: 

Księgi protokołów, z krótkimi zapisami spraw, dotyczących Żydów lwowskich; zawierają podpisy wszystkich uczęstników sprawy.Regesty R39/I-6 (27).

Date of item:

from: 
1670
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.9, оп.1, д.241, cc.203-277 extract