Intervew with Shlomo Beker (Berghofer)

Name: 
Shlomo Beker (Berghofer)
Gender: 
Male
Transcription: 

שלמה (ברגהופר) בקר נולד ב-  1915 בווינה במשפחת פליטי מלחמת העולם הראשונה מבוצ'אץ'.  היו לו 2 אחים ו3 אחיות. אביו עבד כמכונאי. בשנת 1921 המשפחה חזרה לבוצ'אץ'. שלמה התחתן בגיל 19 עם אשה בשם אווה ונולדה להם בת בשם ברוניה. בשנת 1938 שלמה התגייס לצבא הפולני ושירת באיזור סטניסלבוב. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה הוא נפל בשבי הגרמני יחד עם חיילי פלוגתו. ממחנה השבוים הוא נשלח ביחד עם חיילים יהודיים אחרים למחנה עבודה בלובלין ואחר כך למידנק, משם הוא הצליח לברוח לברית המועצות כדי להתאחד עם משפחתו בבוציאץ'. אבל אחרי שעבר את הגבול נתפס בידי נ.ק.ו.ד. ונשלח למחנות ריכוז בסיביר. בתור חייל פולני לשעבר הוא שוחרר וגויס לצבא אנדרס, הועבר עם חיילים פולניים אחרים לאירן ומשם למצריים, לבסיסי הצבא הבריטי. שם הוא ערק מהצבא כדי להצטרף לאנשי הקיבוץ מצפה ים ואחר כך – ליד מרדכי.  בפרקים האחרונים של הראיון מספר שלמה בקר על השתתפותו   במלחמת השחרור. 
 שלמה בקר הקליט את הסיפור ב1975 לבנו זאבי.  נכדו זיו בקר מעיד שסבו לא סיפר מעולם לאף אחד על תלאותיו, ורק לפני שנים ספורות גילה אביו (אחיו של זאבי) שלסבא הייתה אשה וילדה לפני נישואיו השניים בארץ. כל בני המשפחה של שלמה בקר שנשארו  בבוצ'אץ' נרצחו בשואה. שלמה בקר נפטר בשנת 1993.
העמותה מודה לנכדו של שלמה – זיו בקר, אשר העביר לרשותנו את הקלטת הראיון יחד עם התמליל המלא. 

 

שלמה בקר עם אשתו השנייה בארץ
 
 
 
 
 
 
 
 
 שלמה בקר, צילום מסוף שנות ה-1980
 
 
 
Credit: 

Ziv Beker, Israel

Community: