Okólniki, protokoły, sprawozdania i inne materi...

CAHJP Code: 
HM2/8985.1
Collection name: 
Powiatowa Komenda Policji Państwowej w Trembowli
Original name: 

Okólniki, protokoły, sprawozdania i inne materiały dot. działalności "Ogóno-Żydowskiej Partii Pracy" w Trembowli.

Date of item:

from: 
1932
Size: 
39
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.277, оп.1, д.413, 1104