1. Sprawozdania, protokoły, korespondencja i in...

CAHJP Code: 
HM2/8293.7
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Sprawozdania, protokoły, korespondencja i inne materiały w sprawie zatwierdzenia statutu gminy żydowskiej w Żurawnie2. Korespondencja ze starostwem w Bolechowie w sprawie wyborów Rady wyznaniowej gminy żydowskiej.

Size: 
80
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51b, д.166