1. Sprawozdania z wykazami dot. składek na rzec...

CAHJP Code: 
HM2/9176.5
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Sprawozdania z wykazami dot. składek na rzecz biednych Żydów galicyjskich w Palestynie, zebranych w miejscowościach: Kraków, Zabłocie, Niebylec, Żywiec, Marjampol, Stanisławów. 2. Materiały dot Ignacego (Izaka) Leiba Schreibera, zbieracza składek w Drohobyczu na rzecz biednych Żydów w Palestynie. 3. Listy do MSW dot. składek w woj. tarnopolskim, stanisławowskim, Czernowicach na rzecz austro-węgierskiej gminy w Safedzie (Tsfat) przez Rabiego Israela Hagera z Wiżnic i Talmud Tora w Jerozolimie.

Date of item:

from: 
1898
Size: 
203
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.146,оп. 4, д.3141