W sprawie przeprowadzenia wyborów zwierchności ...

CAHJP Code: 
HM3/1280.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie przeprowadzenia wyborów zwierchności w Izraelickiej gminie wyznaniowej w Miłówce. Zawierają: - Zażalenie Elkuny Kleinzellera na nieprawny przebieg wyborów; - Wykaz członków zwierchności wyznaniowej z 1907 r.

Date of item:

from: 
1907
Size: 
16
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15430