"Lista rejestracyjna robót mierniczych, wykonan...

CAHJP Code: 
HM3/1097.05
Collection name: 
Okręgowy urząd ziemski w Stanisławowie
Original name: 

"Lista rejestracyjna robót mierniczych, wykonanych przez mierniczego przysięglego w Kałuszu inż. Fischla Fogla" na terenie woj. Stanisławowskiego.

Date of item:

from: 
1931
Size: 
7
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.43, оп.1, д.536