Korespondencja z Starostwem w Borszczowie, doty...

CAHJP Code: 
HM3/1087.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w Borszczowie, dotycząca rozpatrzenia protestów A. Enselberga i innych przeciw wyników wyborów do Rady Izraelickiej gminy wyznaniowej w Korolówce.

Date of item:

from: 
1905
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15413