1. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inn...

CAHJP Code: 
HM2/9489.1
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. wydalenia z kraju do Rosji Żydów z miejscowości: Brody i Biała. Wykazy. 2. Sprawozdania dot. ilości Żydow-emigrantów w Brodach i Białej wydalonych do Rosji . 3. Sprawozdania o powracających z Ameryki Żydach rosyjskich i zatrzymujących się w Oświęcimu. 4. Wykazy Żydów rosyjskich wyslanych transportami z Brodów do Paryża: I-27.VIII. – 32 rodziny; II – 28.VIII – 33 rodz.; III - 3.IX. – 35 rodz.; IV – 46 rodz.; i 30.IX – do Hamburga, a potem do Ameryki i Anglii.

Date of item:

from: 
1882
Size: 
158
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.4, д.3112