1. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inn...

CAHJP Code: 
HM2/9488.4
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. wydalenia z kraju do Rosji Żydów z miejscowości: Brody, Skałat, Tarnopol, Biała do Radziwiłłowa i Podwołoczysk. Wykazy z rysopisem wydalonych i poszukiwanych. 2. Protokoły o wydaleniu z Czortkowa kupca drzewem z Chocima i rolników z gub. Kijowskiej, odwiedzających rebe Czortkowskiego (str. 10, 56-57). 3. Sprawozdania o powracających przez Oświęcim i Białą z Ameryki Żydów rosyjskich. 4. Legitimations-Karten Hilfscomite für die verfolgten russischen Juden.

Date of item:

from: 
1882
Size: 
145
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.4, д.3108