Grodzisko Dolne גרוז'יסקו דולנה

שם באנגלית: 
Grodzisko Dolne
שם בפולנית: 
Grodzisko Dolne
שם בעברית: 
גרוז'יסקו דולנה
אזור היסטורי-תרבותי: 
Western Galicia
מחוז מנהלי: 
Subcarpathian Voivodeship

 

ראי\ה מידע מפורט על קהילת גרוז'יסקו דולנה באתר מסע לגליציה