Pomozhany

שם באנגלית: 
Pomozhany
שם באוקראינית: 
Поморяни
שם בפולנית: 
Pomorzany