אוצר חכמה

Заголовок: 
אוצר חכמה
Subtitle: 
מכתב עתי המאסף: חקר לשונות קדומים, ביאורי כתבי הקדש, בקרת שני התלמודים ומדרשי חז"ל, קורות העתים, מליצה ושיר
Editor/Editors: 
יוסף כהן צדק
Publishing place: 
Lemberg
Typography: 
M.F. Poremba, B.Lorje und H. Sperling, J.M. Stand
Published from: 
1859
Published until: 
1865
Мова: 
Description: 

A maskilic quarterly with a literary and research orientation, including numerous Wissenschaft des Judentums articles, interpretation, critical editions, annotations,  literary review and poetry, by various authors from Galicia and the rest of Europe. Three issues appeared.

Remarks: 

כולל כותר בגרמנית: Schatzkammer der hebräischen Literatur Zeitschrift für Geschichte, Kritik, Sprachkunde und Belletristik

 
שנה ראשונה, מחברת ראשונה, דפוס פורמבה, תר"ך 1859; שנה שנייה, מחברת ראשונה, דפוס ב. לוריא - ספרלינג, תרכ"א 1861; מחברת שלישית, דפוס י. מ. שטנד, תרכ"ה 1865.
 
ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 15 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 135—137.
Object type: 
Periodical