אוצר חכמה

כותר: 
אוצר חכמה
תת-כותר: 
מכתב עתי המאסף: חקר לשונות קדומים, ביאורי כתבי הקדש, בקרת שני התלמודים ומדרשי חז"ל, קורות העתים, מליצה ושיר
עורך/עורכים: 
יוסף כהן צדק
מקום פרסום: 
למברג
דפוס: 
M.F. Poremba, B.Lorje und H. Sperling, J.M. Stand
הופיע משנת: 
1859
הופיע עד שנת: 
1865
שפה: 
תאור: 

רבעון משכילי, מגמה ספרותית ומחקרית, כולל מאמרים רבים, בחכמת ישראל, פרשנות, ההדרות, הערות, הגהות, ביקורות ושירים, מאת מחברים שונים מגליציה ומכל רחבי אירופה. הופיעו ממנו שלוש חוברות.

הערות: 

כולל כותר בגרמנית: Schatzkammer der hebräischen Literatur Zeitschrift für Geschichte, Kritik, Sprachkunde und Belletristik

 
שנה ראשונה, מחברת ראשונה, דפוס פורמבה, תר"ך 1859; שנה שנייה, מחברת ראשונה, דפוס ב. לוריא - ספרלינג, תרכ"א 1861; מחברת שלישית, דפוס י. מ. שטנד, תרכ"ה 1865.
 
ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 15 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 135—137.
סוג אוביקט: 
Publication