עמק שושנים: זרוע בצמחים שונים, להסיר ולעקר חרולים וקמשונים [...]

Author: 
רוזנטל, מנחם מנדל
Title: 
עמק שושנים: זרוע בצמחים שונים, להסיר ולעקר חרולים וקמשונים [...]
Publishing place: 
אופן
Date: 
1839
Publication Language: 
Remarks: 

Agaist the works of Solomon Judah Rapoport