עמק שושנים: זרוע בצמחים שונים, להסיר ולעקר חרולים וקמשונים [...]

מחבר: 
רוזנטל, מנחם מנדל
כותרת: 
עמק שושנים: זרוע בצמחים שונים, להסיר ולעקר חרולים וקמשונים [...]
מקום פרסום: 
אופן
תאריך: 
1839
שפה: 
הערות: 

נגד חיבורי שלמה יהודה רפפורט