מוהר, אברהם מנדל, בודק, יעקב, מנטש, יעקב, הרואה ומבקר ספרי מחברי זמננו, חוברת שניה נוסדה על ספרי הרב הגדול ר' שי"ר הכהן ועל דברי ה

Author: 
פישמן, נחמן יצחק
Title: 
מוהר, אברהם מנדל, בודק, יעקב, מנטש, יעקב, הרואה ומבקר ספרי מחברי זמננו, חוברת שניה נוסדה על ספרי הרב הגדול ר' שי"ר הכהן ועל דברי המשכיל שד"ל מפאדובה
Publisher: 
הביא לדפוס יוסף ברגר
Publishing place: 
אופן
Date: 
1839
Publication Language: