מוהר, אברהם מנדל, בודק, יעקב, מנטש, יעקב, הרואה ומבקר ספרי מחברי זמננו, חוברת שניה נוסדה על ספרי הרב הגדול ר' שי"ר הכהן ועל דברי ה

מחבר: 
פישמן, נחמן יצחק
כותרת: 
מוהר, אברהם מנדל, בודק, יעקב, מנטש, יעקב, הרואה ומבקר ספרי מחברי זמננו, חוברת שניה נוסדה על ספרי הרב הגדול ר' שי"ר הכהן ועל דברי המשכיל שד"ל מפאדובה
מוציא לאור: 
הביא לדפוס יוסף ברגר
מקום פרסום: 
אופן
תאריך: 
1839
שפה: