רובין, שלמה (ע'), מעדני מלך: כולל קבוצי שירים בימי עלומי [...]

Author: 
קניג, מנחם מוניש
Title: 
רובין, שלמה (ע'), מעדני מלך: כולל קבוצי שירים בימי עלומי [...]
Publisher: 
דפוס ח' טאבה
Publishing place: 
למברג
Date: 
1848
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the following chapters about the author:
1—8 – 'מרפא לנפש: אשר כוננו אצבעותי למעלת תלמידי המשכיל המנוח כמר מנחם מאניש קעניג יבוא שלום חנוח על משכבו הולך נכחו'.
13—19 – 'נהמת לבי על מות הבחור השלם כמר מנחם מאניש קעניג מלבוב'
63—64 – 'מספד תמרורים על מות עלם משכיל ה"ה הבחו' מנחם מאניש ז"ל מלבוב'.