רובין, שלמה (ע'), מעדני מלך: כולל קבוצי שירים בימי עלומי [...]

מחבר: 
קניג, מנחם מוניש
כותרת: 
רובין, שלמה (ע'), מעדני מלך: כולל קבוצי שירים בימי עלומי [...]
מוציא לאור: 
דפוס ח' טאבה
מקום פרסום: 
למברג
תאריך: 
1848
שפה: 
הערות: 

כולל החלקים הבאים על המחבר:
1—8 – 'מרפא לנפש: אשר כוננו אצבעותי למעלת תלמידי המשכיל המנוח כמר מנחם מאניש קעניג יבוא שלום חנוח על משכבו הולך נכחו'.
13—19 – 'נהמת לבי על מות הבחור השלם כמר מנחם מאניש קעניג מלבוב'
63—64 – 'מספד תמרורים על מות עלם משכיל ה"ה הבחו' מנחם מאניש ז"ל מלבוב'.