כתבי העת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט – מפתחות מוערים לכתבי העת העבריים של ההשכלה: החלוץ: מלחמת הדת והתושיה; בכורים: חכמת ישראל

Author: 
פלאי, משה
Title: 
כתבי העת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט – מפתחות מוערים לכתבי העת העבריים של ההשכלה: החלוץ: מלחמת הדת והתושיה; בכורים: חכמת ישראל
Publisher: 
מאגנס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2015
Publication Language: 
Remarks: 

Includes chapter on the journal 'בכורים' edited by Naftali Keller (383-456)