כתבי העת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט – מפתחות מוערים לכתבי העת העבריים של ההשכלה: החלוץ: מלחמת הדת והתושיה; בכורים: חכמת ישראל

מחבר: 
פלאי, משה
כותרת: 
כתבי העת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט – מפתחות מוערים לכתבי העת העבריים של ההשכלה: החלוץ: מלחמת הדת והתושיה; בכורים: חכמת ישראל
מוציא לאור: 
מאגנס
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
2015
שפה: 
הערות: 

כולל פרק על כתב העת בעריכת נפתלי קלר: "בכורים: חכמת ישראל, תרכ"ד-תרכ"ה (1864—1865)' (383—456).