תולדות המחבר

Author: 
בוס, מרדכי, שלוסברג, יעקב הכהן
Title: 
תולדות המחבר
Published in: 
לטריס, הלוי מאיר, תפש כנור ועוגב, יבואו בו כל השירים והזמירות הבאים בספר דברי שיר אילת השחר ועוד נוספות רבות ונכבדות, I—IX
Publishing place: 
וינה
Date: 
1860
Publication Language: 
Remarks: 

In an initial version by Mordechai Boss: in- 'Orient', 1849