תולדות המחבר

מחבר: 
בוס, מרדכי, שלוסברג, יעקב הכהן
כותרת: 
תולדות המחבר
פורסם ב: 
לטריס, הלוי מאיר, תפש כנור ועוגב, יבואו בו כל השירים והזמירות הבאים בספר דברי שיר אילת השחר ועוד נוספות רבות ונכבדות, I—IX
מקום פרסום: 
וינה
תאריך: 
1860
שפה: 
הערות: 

בנוסח ראשוני מאת מרדכי בוס: ב- 'Orient', 1849