תולדות הרב החכם החוקר המהולל מוה׳ נחמן הכהן קראחמאל זצ״ל

Author: 
לטריס, מאיר
Title: 
תולדות הרב החכם החוקר המהולל מוה׳ נחמן הכהן קראחמאל זצ״ל
Published in: 
Wertheimer Joseph (red.), Kalender und Jahrbuch für Israeliten, Neue Folge, 1 (1853-1854), בחלק העברי I-XXVIII
Publishing place: 
Wien
Date: 
1853
Publication Language: 
Remarks: 

For additional printings, see the comment in Hebrew.